Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Application of Complex Reinforced Structure near Fault Zone, Nantou, Taiwan

Application of Complex Reinforced Structure near Fault Zone, Nantou, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Slope Stabilization
A Complex Reinforced Structure Applied at Hilly Road Repair Case, Pingtung, Taiwan

A Complex Reinforced Structure Applied at Hilly Road Repair Case, Pingtung, Taiwan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Slope Stabilization
ACEGrid Utilized on Chilpancingo Retaining Wall, Chilpancingo, Mexico

ACEGrid Utilized on Chilpancingo Retaining Wall, Chilpancingo, Mexico

Châu Mỹ | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Slope Stabilization
ACEGrid® a Debris Flow Disaster Restoration Project, Miaoli, Taiwan

ACEGrid® a Debris Flow Disaster Restoration Project, Miaoli, Taiwan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Slope Stabilization
Reinforced Structure in Residential Area, Bouali, Iran

Reinforced Structure in Residential Area, Bouali, Iran

Châu Á | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Slope Stabilization
Slope Rehabilitation, Renai Access Road, Nantou County, Taiwan

Slope Rehabilitation, Renai Access Road, Nantou County, Taiwan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEMat™ R
Ứng dụng:Slope Stabilization
Slope Rehabilitation, Route 132, Kaohsiung, Taiwan

Slope Rehabilitation, Route 132, Kaohsiung, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEDrain™ G
Ứng dụng:Slope Stabilization
Reinforced Earth Wall, Central Taiwan Science Park, Taichung, Taiwan

Reinforced Earth Wall, Central Taiwan Science Park, Taichung, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Slope Stabilization
Slope Rehabilitation, Xihu Service Area, National Freeway No. 3, Miaoli, Taiwan

Slope Rehabilitation, Xihu Service Area, National Freeway No. 3, Miaoli, Taiwan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEDrain™ S
Ứng dụng:Slope Stabilization

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý